Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Chào mừng bạn đến với trang tra cứu văn bản pháp luật của Huyện Quế Sơn - Tỉnh Quảng Nam !
Năm:
select
Tháng:
select
Nội dung tìm kiếm: Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuCơ quan ban hành
Số văn bản/trang:
select
 Trang 1 trong 4, văn bản 1 đến 50 trong 174 văn bản.
334/BC-UBND 27/07/2020 tình hình thực hiện trồng rừng gỗ lớn trên địa bàn huyện QS UBND huyện Quế Sơn
330/BC-UBND 16/07/2020 KQ giải quyết đơn kiến nghị của bà Lê Thị Thới thôn Phước Chánh xã Q Mỹ huyện QS tỉnh QN UBND huyện Quế Sơn
326/BC-UBND 15/07/2020 Tình hình sử dụng biên chế ngành Giáo dục và đào tạo trên địa bàn huyện QS UBND huyện Quế Sơn
327/BC-UBND 15/07/2020 Sơ kết 05 năm thực hiện KL số 114-KL/TW ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng UBND huyện Quế Sơn
328/BC-UBND 15/07/2020 KQ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 UBND huyện Quế Sơn
329/BC-UBND 15/07/2020 Tổng kết thực hiện NQ số 76/2014/QH 13 ngày 24/6/2014 của Quốc hội về đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững từ năm 2015 đến năm 2020 trên địa bàn huyện QS UBND huyện Quế Sơn
317/BC-UBND 09/07/2020 Tình hình thực hiện nhiệm vụ KTXH, ANQP 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 UBND huyện Quế Sơn
318/BC-UBND 09/07/2020 Lập PA sử dụng kinh phí hỗ trợ để thực hiện chính sách bảo vệ , phát triển đất trồng lúa năm 2020 UBND huyện Quế Sơn
316/BC-UBND 08/07/2020 KQ giải quyết đơn kiến đơn kiến nghị của công dân Hộ kinh doanh hộ Bà Rén UBND huyện Quế Sơn
314/BC-UBND 06/07/2020 Thực hiện chế độ, chính sách đối với lao động hợp đồng theo NĐ số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11//2000 của chính phủ UBND huyện Quế Sơn
315/BC 06/07/2020 Đăng ký dự thi nâng ngạch VC 2020 UBND huyện Quế Sơn
313/BC-UBND 03/07/2020 Công tác tình hình nắng hạn, thiếu nước sinh hoạt năm 2020 trên địa bàn huyện Quế Sơn UBND huyện Quế Sơn
306/BC 30/06/2020 Đề xuất các nội dung, KH thực hiện KH số 314-KH/TU ngày 18/5/2020 của Tỉnh Ủy Quảng Nam UBND huyện Quế Sơn
307/BC 30/06/2020 Tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng từ khi thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đến nay: nhiệm vụ giải pháp trong thời gian tới UBND huyện Quế Sơn
308/BC 30/06/2020 Tổng hợp quyết toán kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ cải thiện nhà ở cho người có công cách mạng theo QĐ số 22/2013/QĐ-TTg gđ 2013-2019 UBND huyện Quế Sơn
309/BC 30/06/2020 sơ kết công tác thi đua , khen thưởng 6 tháng đầu năm 2020, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 UBND huyện Quế Sơn
310/BC 30/06/2020 Tình hình thực hiện thu chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác quản lý thu chi ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2020 UBND huyện Quế Sơn
311/BC 30/06/2020 Phương án cắt giảm dự toán chi ngân sách huyện năm 2020 do dự kiến hụt thu ngân sách huyện năm 2020 được hưởng theo phân cấp UBND huyện Quế Sơn
312/BC-UBND 30/06/2020 Công tác theo dõi thi hành pháp luật hộ tịch UBND huyện Quế Sơn
304/BC 29/06/2020 Tình hình khai thác, chế biến khoáng sản đá làm vật liệu XD thông thường của Công ty Cổ phần Đầu tư và XD Thiên An Khương UBND huyện Quế Sơn
305/BC 29/06/2020 KQ thực hiện công tác BTXH 6 tháng đầu năm 2020 và nhu cầu kinh phí cuối năm 2020 UBND huyện Quế Sơn
301/BC 26/06/2020 xin chủ trương và đề xuất kinh phí trả lương cho nhân viên bảo vệ trường học (từ ngày 01/01/2020 đến ngày 01/6/2020 và hợp đồng lao động nhân viên bảo vệ trường học UBND huyện Quế Sơn
302/BC 26/06/2020 KH và dự toán ngân sách sự nghiệp bảo vệ môi trường năm 2021 và Kh tài chính- ngân sách nhà nước 3 năm 2021-2023 từ nguồn kinh phí sự nghiệp BVMT UBND huyện Quế Sơn
303/BC 26/06/2020 Tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai kinh tế hợp tác, hợp tác xã trên địa bàn huyện QS UBND huyện Quế Sơn
297/BC 25/06/2020 KQ thực hiện các KL thường trực HĐND huyện năm 2019 UBND huyện Quế Sơn
298/BC 25/06/2020 Tình hình thực hiện nhiệm vụ KTXH, ANQP 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 UBND huyện Quế Sơn
299/BC 25/06/2020 Công tác dân vận chính quyền 6 tháng đầu năm nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 UBND huyện Quế Sơn
300/BC 25/06/2020 Góp ý dự thảo Quyết định Ban hành Quy chế thực hiện công tác văn thư điện tử tại các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh quảng Nam UBND huyện Quế Sơn
289/BC 24/06/2020 Một số khó khăn , vướng mắc trong việc lập, đăng ký danh mục, công trình, dự án vào KH sd đất hàng năm của huyện UBND huyện Quế Sơn
290/BC 24/06/2020 Tình hình thực hiện QĐ số 264/QĐ-UBND ngày 22/01/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc thu hồi đất do chấm dứt thời hạn sử dụng đất của Công ty Cổ Phần Nam sơn tại thị trấn Hương An, huyện QS UBND huyện Quế Sơn
291/BC 24/06/2020 Tình hình thực hiện đầu tư XD cơ bản 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 trên địa bàn huyện Quế Sơn UBND huyện Quế Sơn
292/BC 24/06/2020 Góp ý dự thảo cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển Kinh tế tập thể, HTX tỉnh Quảng Nam gđ 2021-2025 UBND huyện Quế Sơn
293/BC 24/06/2020 Góp ý dự thảo Đề án "Cơ chế hỗ trợ trồng cây phân tán lấy gỗ làm nhà cho người dân các huyện trung du , miền núi tỉnh QN gđ 2020-2025 UBND huyện Quế Sơn
294/BC 24/06/2020 Nhu cầu tuyển dụng VC trong đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo kinh phí chi thường xuyên UBND huyện Quế Sơn
295/BC 24/06/2020 BC Giám sát, đánh giá thực hiện đầu tư nâng cấp mở rộng kéo dài hệ thống kênh tưới hồ Việt an đến xã Q Châu, Q thuận ( GDD) UBND huyện Quế Sơn
296/BC 24/06/2020 KQ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 UBND huyện Quế Sơn
285/BC 23/06/2020 Tình hình hoạt động phát triển chợ 6 tháng đầu năm 2020 và phân hạng chợ trên địa bàn huyện Quế Sơn UBND huyện Quế Sơn
286/BC 23/06/2020 Tình hình thực hiện KH phát triển KTXH giai đoạn 2016-2020 và XD KH phát triển KTXH giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn huyện UBND huyện Quế Sơn
287/BC 23/06/2020 Công tác phòng chống tội phạm và vi phạm PL 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 ( từ ngày 16/12/2019 đến ngày 14/6/2020) UBND huyện Quế Sơn
288/BC 23/06/2020 Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 UBND huyện Quế Sơn
284/BC 22/06/2020 Đề xuất sắp xếp các trường học trên địa bàn xã Quế Mỹ UBND huyện Quế Sơn
272/BC 19/06/2020 Phương án cắt giảm dự toán chi ngân sách huyện năm 2020 do dự kiến hụt thu ngân sách huyện 2020 được hưởng theo phân cấp UBND huyện Quế Sơn
273/BC 19/06/2020 KQ thực hiện KH số 166-KH/HU ngaỳ 12/02/2020 của huyện Ủy UBND huyện Quế Sơn
274/BC 19/06/2020 Giải trình cụ thể việc đề nghị điều chỉnh, bổ sung danh mục, nguồn vốn KH thực hiện Chương trình MTQG XDNTM năm 2020 UBND huyện Quế Sơn
275/BC 19/06/2020 KQ giải quyết đơn kiến nghị của công dân Trần Thanh hiển UBND huyện Quế Sơn
276/BC 19/06/2020 KQ thực hiện CCHC 6 tháng đầu năm , nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 UBND huyện Quế Sơn
277/BC 19/06/2020 Tình hình thực hiện thu chi và quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019 UBND huyện Quế Sơn
278/BC 19/06/2020 Đánh giá tình hình thực hiện KH đầu tư công 5 năm (2016-2020) và lập KH đầu tư công trung hạn 5 năm (2021-2025) trên địa bàn huyện QS UBND huyện Quế Sơn
280/BC 19/06/2020 Đánh giá công tác phòng chống tham nhũng UBND huyện Quế Sơn
281/BC 19/06/2020 Tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng 05 năm (2015-2020), phương hướng nhiệm vụ 05 năm (2020-2025) UBND huyện Quế Sơn

WEBSITE TRA CỨU VĂN BẢN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN QUẾ SƠN
Cơ quan: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Quế Sơn - Số 02 Tôn Đức Thắng, TDP Lãnh Thượng 2, Thị trấn Đông Phú, Quế Sơn, Quảng Nam
ĐT: 0235 3 885 198 Fax: Email: congttdtqueson@gmail.com