Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Chào mừng bạn đến với trang tra cứu văn bản pháp luật của Huyện Quế Sơn - Tỉnh Quảng Nam !
Năm:
select
Tháng:
select
Nội dung tìm kiếm: Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuCơ quan ban hành
Số văn bản/trang:
select
 Trang 1 trong 8, văn bản 1 đến 50 trong 371 văn bản.
675/UBND - VX 08/07/2020 Phúc đáp công văn số 323/XHNV-ĐN&QLKH ngày 04/6/2020 của Trường Đại học Khoa học Xã hội và nhân văn Thành phố HCM UBND huyện Quế Sơn
672/KL-UBND 07/07/2020 Nội dung thông tin tố cáo của công dân tại thị trấn Đông Phú UBND huyện Quế Sơn
673/UBND-KT 07/07/2020 Giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư trang trại chăn nuôi tập trung của công ty TNHH vận tải và Thương mại Trọng Thắng UBND huyện Quế Sơn
674/UBND-KT 07/07/2020 Triển khai thực hiện nghiêm QĐ 264/QĐ-UBND ngày 22/01/2020 của UBND tỉnh QN (đôn đốc lần 4) UBND huyện Quế Sơn
669/UBND - NC 03/07/2020 Rà soát, đặt tên Tổ dân cư ở thôn, tổ dân phố sau khi sáp nhập UBND huyện Quế Sơn
670/UBND-KT 03/07/2020 V/v thực hiện Thông báo số 111/TB-HĐND ngày 29/6/2020 của HĐND huyện. UBND huyện Quế Sơn
671/UBND - VX 03/07/2020 Hướng dẫn thu học phí rút kinh cấp bù học phí, hỗ trợ chi phí học tập năm học 2019-2020 và dự kiến thời điểm tăng giá dịch vụ giáo dục UBND huyện Quế Sơn
664/UBND - TH 02/07/2020 Giải quyết đề nghị của một số cơ quan, đơn vị UBND huyện Quế Sơn
665/UBND - KT 02/07/2020 Tham mưu KH quán triệt, triển khai thực hiện KH số 318-KH/TU ngày 24/6/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh Ủy UBND huyện Quế Sơn
666/UBND - NC 02/07/2020 Tăng cường đấu tranh ngăn chặn, phòng ngừa hoạt động kinh doanh đa cấp trái phép UBND huyện Quế Sơn
667/UBND - NC 02/07/2020 Đánh giá, phân loại chất lượng công chức, viên chức năm 2019 - 2020 UBND huyện Quế Sơn
668/UBND - NC 02/07/2020 Tham gia góp ý quy trình giải quyết khiếu nại, KNPA để cập nhật vào PM tiếp công dân và quản lý đơn thư UBND huyện Quế Sơn
663/UBND-NC 01/07/2020 Thống nhất mieedn nhiệm và nhân sự bầu bổ sung chức danh CT UBND xã Quế Phú UBND huyện Quế Sơn
649/UBND - VX 30/06/2020 Tạo điều kiện cho VĐV tham gia giải cầu lông, bóng bàn gia đình tỉnh Quảng Nam năm 2020 UBND huyện Quế Sơn
650/UBND - VX 30/06/2020 Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân KH vốn đầu tư công năm 2020 trên địa bàn huyện UBND huyện Quế Sơn
651/UBND - KT 30/06/2020 Khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác BTTH-GPMB công trình Hồ chứa nước Lộc Đại xã Quế Hiệp UBND huyện Quế Sơn
652/UBND - KT 30/06/2020 Tham gia ý kiến trong thẩm định dự án NN công nghệ cao Phước Ninh của Công ty cổ phần An thịnh UBND huyện Quế Sơn
653/UBND - VX 30/06/2020 Phản hồi nội dung bài viết "hạ tầng phát triển tạo đà bứt phá cho bất động sản QS - Quảng Nam " trên báo Quảng Nam điện tử UBND huyện Quế Sơn
654/UBND - KT 30/06/2020 Thống nhất chủ trương khai thác đấu giá nhận quyền sử dụng đất tại thị trấn Đông Phú huyện Quế Sơn UBND huyện Quế Sơn
655/UBND-KT 30/06/2020 V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 1788/CT-BNN-TCLN ngày 10/3/2020 của Bộ NN về nhiệm vụ, giải pháp trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và cho thuê môi trường rừng đặc dụng, phòng hộ UBND huyện Quế Sơn
656/UBND - NC 30/06/2020 Giải quyết Đề nghị của Phòng TNMT huyện về KQ kiểm tra, giải quyết đơn đề nghị chỉnh lý biến động đất đai của bà Ng Thị Lai, trú tại thôn Phước Dương xã Q Thuận UBND huyện Quế Sơn
657/UBND - TH 30/06/2020 Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Chương trình KCH các tuyến ĐH năm 2020 UBND huyện Quế Sơn
658/UBND - TD 30/06/2020 Chuyển đơn của công dân Phạm văn Hát UBND huyện Quế Sơn
659/UBND - VX 30/06/2020 Thực hiện Thông báo số 630-TB/HU ngày 26/6/2020 của Huyện ủy Quế Sơn UBND huyện Quế Sơn
660/UBND-TH 30/06/2020 Chuẩn bị nội dung làm việc với UBND tỉnh về định hướng phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn huyện nhiệm kỳ 2020-2025 UBND huyện Quế Sơn
661/UBND-TD 30/06/2020 Trả lời đơn của công dân (Ông Lê Hoàng Hiệp) UBND huyện Quế Sơn
662/UBND-NC 30/06/2020 Cập nhật, niêm yết công khai và triển khai thực hiện TTHC sửa đổi, bổ sung trên các lĩnh vực được CT UBND tỉnh công bố UBND huyện Quế Sơn
647/UBND - KT 29/06/2020 Phối hợp triển khai thực hiện các lớp tập huấn nâng cao năng lực phòng chống thiên tai cho cộng đồng và đội xung kích UBND huyện Quế Sơn
648/UBND - VX 29/06/2020 Xét chọn đại biểu tham dự gặp mặt Bà mẹ VN anh hùng toàn quốc UBND huyện Quế Sơn
639/UBND - NC 26/06/2020 Phối hợp cung cấp thông tin trong vụ án dân sự thụ lý số 76/2019/TLFT-DS ngày 30/8/2019 của Tòa Án nhân dân tỉnh QN UBND huyện Quế Sơn
640/UBND - NC 26/06/2020 Tuyển công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND năm 2021 UBND huyện Quế Sơn
641/UBND - TD 26/06/2020 Chuyển đơn của công dân bà Nguyễn Thị Lũy UBND huyện Quế Sơn
642/UBND - TD 26/06/2020 Xử lý đơn của công dân Trần thị yến UBND huyện Quế Sơn
643/UBND - NC 26/06/2020 Tham gia góp ý dự thảo QĐ thành lập BCĐ PCCC UBND huyện Quế Sơn
644/UBND-NC 26/06/2020 V/v thống nhất tiếp nhận giáo viên từ nơi khác về công tác tại huyện Quế Sơn UBND huyện Quế Sơn
645/UBND - KT 26/06/2020 Đôn đốc tổ chức tiêm phòng vắc xin bổ sung đợt 1 năm 2020 cho đàn gia súc, gia cầm ( lần 2) UBND huyện Quế Sơn
634/UBND - KT 25/06/2020 Ứng vốn từ nguồn vốn Quỹ phát triển đất tỉnh để thực hiện bồi thường , GPMB và đầu tư cơ sở hạ tầng khu dân cư Bà Rén xã QX1, huyện Quế Sơn UBND huyện Quế Sơn
635/GUQ-UBND 25/06/2020 Giấy Ủy quyền Ứng vốn quỹ đầu tư phát triển quảng nam dự án khu dân cư Bà Rén UBND huyện Quế Sơn
636/UBND - KT 25/06/2020 Sử dụng và hoàn trả vốn ứng UBND huyện Quế Sơn
637/UBND - NC 25/06/2020 Thống nhất chủ trương bầu cử Trưởng thôn. UBND huyện Quế Sơn
638/UBND - NC 25/06/2020 tham gia giải quyết kiến nghị của 12 hộ nhân dân thôn An Lạc , xã Duy Thành, xã Duy Xuyên UBND huyện Quế Sơn
627/UBND - KT 24/06/2020 Hiệp y thống nhất thu hút cán bộ có trình độ đại học về làm việc tại hợp tác xã nông nghiệp UBND huyện Quế Sơn
628/UBND - NC 24/06/2020 Tổ chức Lễ bổ nhiệm Mục sư nhiệm chức chi hội Tin lành QX UBND huyện Quế Sơn
629/UBND - KT 24/06/2020 Hoàn thiện hồ sơ minh chứng đối với tiêu chí thủy lợi (tiêu chí số 3) và tiêu chí 17.1 ở các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2020 UBND huyện Quế Sơn
630/UBND - KT 24/06/2020 Xác định loại đất để phục vụ công tác bồi thường , thu hồi đất thực hiện đầu tư XD công trình: Khu cải táng mồ mả phục vụ GPMB dự án hồ chứa nước Lộc Đại thuộc nghĩa Trang nhân dân Nỗng Bòng UBND huyện Quế Sơn
631/UBND - KT 24/06/2020 góp ý dự thảo QĐ ban hành KH phòng ngừa, ứng phó sự cố , thảm họa môi trường trên địa bàn tỉnh UBND huyện Quế Sơn
632/UBND - KT 24/06/2020 Thực hiện đóng cửa mỏ và cải tạo, phục hồi môi trường mỏ đá miếu bà, thôn 3 xã quế Mỹ UBND huyện Quế Sơn
624/UBND - KT 23/06/2020 Triển khai thực hiện NQ số 94/2019/NQ/QH14 của Quốc Hội về khoanh nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp UBND huyện Quế Sơn
625/UBND - NC 23/06/2020 Ủy quyền tham dự phiên kiểm tra giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ đối thoại giải quyết vụ án hành chính (vụ ông NG Phước Lục, xã Q Thuận ) UBND huyện Quế Sơn
626/UBND - NC 23/06/2020 Xin vắng mặt tại phiên họp kiểm tra việc giao nộp , tiếp cận , công khai chứng cứ và đối thoại vụ án hành chính sơ thẩm. UBND huyện Quế Sơn

WEBSITE TRA CỨU VĂN BẢN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN QUẾ SƠN
Cơ quan: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Quế Sơn - Số 02 Tôn Đức Thắng, TDP Lãnh Thượng 2, Thị trấn Đông Phú, Quế Sơn, Quảng Nam
ĐT: 0235 3 885 198 Fax: Email: congttdtqueson@gmail.com