Liên kết Website

Lượt truy cập

Quảng cáo

Giới thiệu chung

Thông tin cần biết


 
* Thông báo về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp thuộc UBND huyện Quế Sơn năm 2016(file đính kèm)
* Thông báo kế hoạch xét tuyển chức danh công chức Trưởng Công an và Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã.(file đính kèm)
* Xét tuyển chức danh công chức Trưởng Công an và Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã. (
file đính kèm)
* Thông báo về nhu cầu hợp đồng lao động trong cơ quan, đơn vị huyện Quê Sơn (
Thông báo, biểu mẫu)
* Quyết định về việc công bố kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL do HĐNDvà UBND huyện ban hành từ ngày 01.01.1999 đến ngày 31.12.2013 (
file đính kèm)
* Quyết định ban hành quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. (fille đính kèm)Dành cho quảng cáo