Blue Orange Green
Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta quyết tâm phấn đấu thực hiện thành công Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh!
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Văn bản Trung ương

Nội dung tìm kiếm
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
Số/ký hiệuCơ quan ban hànhLoại văn bảnLĩnh vựcTrích yếuNgày ban hành
First Page Previous Page
123
Next Page Last Page
Page size:
select
 54 items in 3 pages
36/2018/TT-BTC Bộ Tài chính Thông tư Kinh tế - Tài chính Thông tư Hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
Lượt xem: 1390 | Lượt tải: 2
30/03/2018
01/2008/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Thông tin-Truyền thông Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về đo kiểm trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình
Lượt xem: 1691 | Lượt tải: 1
29/03/2018
11/2018/TT-BGTVT Bộ Giao thông vận tải Thông tư Giao thông vận tải Thông tư Quy định về cầu chung, giao thông trên khu vực cầu chung
Lượt xem: 1112 | Lượt tải: 0
28/03/2018
308/QĐ-TTg Chính phủ Quyết định Thông tin-Truyền thông Quyết định Phê duyệt Đề án "Quản lý hoạt động truyền thanh - truyền hình cấp huyện đến năm 2020"
Lượt xem: 1739 | Lượt tải: 5
13/03/2018
38/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Kinh tế - Tài chính Nghị định Quy định chi tiết về đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo
Lượt xem: 1816 | Lượt tải: 2
11/03/2018
03/2018/TT-BTP Bộ Tư pháp Thông tư Tư pháp Quy định Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
Lượt xem: 1812 | Lượt tải: 2
10/03/2018
25/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Thông tin-Truyền thông Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in
Lượt xem: 2173 | Lượt tải: 2
28/02/2018
17/2018/TT-BTC Bộ Tài chính Thông tư Kinh tế - Tài chính Thông tư Về sửa đổi, bổ sung một số điều của TT số 305/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dịch vụ duy trì hệ thống ...
Lượt xem: 1740 | Lượt tải: 0
09/02/2018
07/2018/TT-BTC Bộ Tài chính Thông tư Giáo dục Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020”
Lượt xem: 1055 | Lượt tải: 0
24/01/2018
63/QĐ-TTg Chính phủ Quyết định Kinh tế - Tài chính Quyết định Phê duyệt Đề án cơ cấu lại đầu tư công giai đoạn 2017-2020, định hướng đến 2015
Lượt xem: 1620 | Lượt tải: 1
12/01/2018
58/BTTTT-KHKN Bộ Thông tin và Truyền thông Công văn Công nghệ thông tin Về việc hướng dẫn các nguyên tắc định hướng về công nghệ thông tin và Truyền thông trong xây dựng đô thị thông minh ở Việt Nam
Lượt xem: 1518 | Lượt tải: 4
11/01/2018
47/2017/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Thông tin-Truyền thông Thông tư Quy định hạn mức khuyến mại đối với dịch vụ thông tin di động mặt đất
Lượt xem: 1799 | Lượt tải: 0
29/12/2017
45/2007/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Công nghệ thông tin Thông tư Quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức ngành Công nghệ thông tin
Lượt xem: 1790 | Lượt tải: 0
29/12/2017
61/2017/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Công văn Tài nguyên-Môi trường Thông tư Quy định quy trình, phương pháp xác định và các mẫu biểu thống kê sản lượng khoáng sản khai thác thực tế
Lượt xem: 1331 | Lượt tải: 0
22/12/2017
41/2017/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Công nghệ thông tin Thông tư số 41/2017/TT-BTTTT ngày 19/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ ...
Lượt xem: 1498 | Lượt tải: 0
19/12/2017
39/2017/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Công nghệ thông tin Ban hành Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước
Lượt xem: 2297 | Lượt tải: 7
15/12/2017
146/2017/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Kinh tế - Tài chính Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Chính ...
Lượt xem: 1610 | Lượt tải: 1
15/12/2017
1992/QĐ-TTg Chính phủ Quyết định Văn hóa xã hội Quyết định Ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch
Lượt xem: 1554 | Lượt tải: 0
11/12/2017
46/2017/QĐ-TTG Chính phủ Quyết định Đầu tư- Hạ tầng Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Mạng lưới các cơ quan thông báo và hỏi đáp và Ban liên ngành về hàng rào kỹ thuật trong thương mại
Lượt xem: 1598 | Lượt tải: 0
24/11/2017
23/2017/TT-BCT Bộ Công thương Thông tư Đầu tư- Hạ tầng Thông tư Quy định nội dung, trình tự thực hiện các chương trình điều chỉnh phụ tải điện
Lượt xem: 1587 | Lượt tải: 0
16/11/2017

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN QUẾ SƠN
Bản quyền thuộc UBND huyện Quế Sơn
Cơ quan quản lý: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Quế Sơn
Địa chỉ: Số 02 Tôn Đức Thắng, TDP Lãnh Thượng 2, Thị trấn Đông Phú, Quế Sơn, Quảng Nam
Điện thoại: 02353 885 089 - 02353 885 198 – Email: congttdtqueson@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)