Blue Orange Green

Nhiệt liệt chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!

Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Văn bản Huyện

Nội dung tìm kiếm
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
Số/ký hiệuCơ quan ban hànhLoại văn bảnLĩnh vựcTrích yếuNgày ban hành
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 523 items in 27 pages
09/2015/QĐ-TTg Chính phủ Quyết định Cải cách hành chính Quyết định Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương
Lượt xem: 3100 | Lượt tải: 2
25/03/2015
1681 /QĐ-UBND UBND huyện Quyết định Phòng chống thiên tai - Dịch bệnh Kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Quế Sơn...
Lượt xem: 2889 | Lượt tải: 21
26/12/2014
01 /QĐ-BCH UBND huyện Quyết định Phòng chống thiên tai - Dịch bệnh Phân công nhiệm vụ đối với các thành viên Ban chỉ huy PCTT&TKCN huyện ...
Lượt xem: 2723 | Lượt tải: 5
26/12/2014
1593/QĐ-UBND UBND huyện Quyết định Đầu tư- Hạ tầng Giao nhiệm vụ làm Chủ đầu tư, Đại diện Chủ đầu tư (đối với các công trình do UBND huyện làm Chủ đầu tư) các dự án thuộc Danh mục các công trình chuẩn ...
Lượt xem: 2987 | Lượt tải: 56
25/12/2014
1756/QĐ-UBND UBND huyện Quyết định Đất đai - Xây dựng Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003 Căn cứ Luật Đất đai năm 2013
Lượt xem: 2641 | Lượt tải: 10
23/12/2014
55 /NQ-HĐND HĐND huyện Nghị quyết Đầu tư- Hạ tầng Về dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước và phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2015
Lượt xem: 2659 | Lượt tải: 10
19/12/2014
58/2014/NQ-HĐND HĐND huyện Nghị quyết NN&PTNT Mức hỗ trợ kinh phí đầu tư từ nguồn ngân sách huyện, xã, hợp tác xã, nhân dân đóng góp và nguồn huy động hợp pháp khác để xây dựng các công trình kiên ...
Lượt xem: 2675 | Lượt tải: 59
19/12/2014
67 /UBND - KH UBND huyện Công văn NN&PTNT Thực hiện Quyết định số 2577/QĐ-UBND ngày 20.8.2013 của UBND tỉnh Quảng Nam, về việc Ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện Đề án “ Tái ...
Lượt xem: 2920 | Lượt tải: 94
09/10/2014
03/2014/QĐ-UBND UBND huyện Quyết định NN&PTNT Căn cứ Luật Tổ chức HĐND&UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Đất đai năm 2013 số 45/2013/QH13, ngày 29/11/2013; Căn cứ Luật Bảo vệ và Phát ...
Lượt xem: 3003 | Lượt tải: 22
30/09/2014
02/2014/QĐ-UBND UBND huyện Công văn Đất đai - Xây dựng Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013; Căn cứ Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ, ...
Lượt xem: 2754 | Lượt tải: 26
30/09/2014
62 /KH-UBND UBND huyện Công văn LĐTB&XH Trong những năm qua, các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn huyện đã góp phần tích cực trong việc giải quyết việc làm cho người lao động, theo đó có ...
Lượt xem: 2647 | Lượt tải: 3
24/09/2014
55/KH-UBND UBND huyện Báo cáo Đầu tư- Hạ tầng Thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/HU ngày 10/6/2014 của Huyện ủy Quế Sơn, về phát triển Công nghiệp – Tiểu thủ Công nghiệp, Làng nghề từ nay đến năm 2020, ...
Lượt xem: 2570 | Lượt tải: 5
11/09/2014
53/UBND-KH UBND huyện Báo cáo NN&PTNT Thực hiện Kết luận số 16-KL/HU ngày 10.6.2014 của Huyện ủy Quế Sơn, về việc đẩy mạnh công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng đối với diện tích đất lúa không ...
Lượt xem: 2682 | Lượt tải: 7
08/09/2014
801/QĐ-UBND UBND huyện Quyết định Đất đai - Xây dựng Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Phương án Quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Quế Sơn. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành ...
Lượt xem: 2913 | Lượt tải: 14
22/07/2014
Số 51/2014/NQ-HĐND HĐND huyện Nghị quyết NN&PTNT nghị quyết thông qua Đề án phát triển chăn nuôi trên địa bàn huyện Quế Sơn giai đoạn 2014 – 2020
Lượt xem: 2809 | Lượt tải: 18
08/07/2014
24/QĐ-UBND UBND huyện Quyết định Thi đua-Khen thưởng Ban hành quy định nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ...
Lượt xem: 3497 | Lượt tải: 17
14/01/2014
35/NQ-HĐND HĐND huyện Nghị quyết Văn hóa xã hội Nghị quyết Về trích 2% kinh phí tiết kiệm chi thường xuyên của ngân sách huyện để đầu tư phát triển thiết chế văn hóa thể thao trên địa bàn huyện giai ...
Lượt xem: 3140 | Lượt tải: 10
21/12/2012
996/QĐ-UBND HĐND huyện Quyết định Đầu tư- Hạ tầng Quyết định Phê duyệt phương án quản lý, bảo vệ và khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện Quế Sơn
Lượt xem: 3458 | Lượt tải: 18
06/09/2012
06/2012/QĐ-UBND UBND huyện Quyết định Văn hóa xã hội Quyết định về việc ban hành Đề án phát triển thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn huyện giai đoạn 2012 – 2020.
Lượt xem: 3260 | Lượt tải: 15
09/08/2012
29 /2012/NQ-HĐND HĐND huyện Nghị quyết Tổng hợp Nghị quyết về Về phát triển thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn huyện giai đoạn 2012 – 2020
Lượt xem: 3177 | Lượt tải: 11
17/07/2012

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN QUẾ SƠN
Bản quyền thuộc UBND huyện Quế Sơn
Cơ quan quản lý: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Quế Sơn
Địa chỉ: Số 02 Tôn Đức Thắng, TDP Lãnh Thượng 2, Thị trấn Đông Phú, Quế Sơn, Quảng Nam
Điện thoại: 02353 885 089 - 02353 885 198 – Email: congttdtqueson@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)