Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Chào mừng bạn đến với trang tra cứu văn bản pháp luật của Huyện Quế Sơn - Tỉnh Quảng Nam !
Năm:
select
Tháng:
select
Nội dung tìm kiếm: Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuCơ quan ban hành
Số văn bản/trang:
select
 Trang 1 trong 19, văn bản 1 đến 50 trong 913 văn bản.
156/TTR-UBND 02/07/2020 Xin phép tuyên truyền cổ động trực quan dọc Quốc lộ 1A qua địa bàn huyện Quế Sơn để phục vụ đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025 UBND huyện Quế Sơn
198/UBND - KT 02/07/2020 Thống nhất thực hiện quảng cáo băng rôn, phướn UBND huyện Quế Sơn
665/UBND - KT 02/07/2020 Tham mưu KH quán triệt, triển khai thực hiện KH số 318-KH/TU ngày 24/6/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh Ủy UBND huyện Quế Sơn
666/UBND - NC 02/07/2020 Tăng cường đấu tranh ngăn chặn, phòng ngừa hoạt động kinh doanh đa cấp trái phép UBND huyện Quế Sơn
667/UBND - NC 02/07/2020 Đánh giá, phân loại chất lượng công chức, viên chức năm 2019 - 2020 UBND huyện Quế Sơn
668/UBND - NC 02/07/2020 Tham gia góp ý quy trình giải quyết khiếu nại, KNPA để cập nhật vào PM tiếp công dân và quản lý đơn thư UBND huyện Quế Sơn
155/TTR-UBND 30/06/2020 Đề nghị bổ sung danh mục dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất vào KH sử dụng đất năm 2020 của huyện Quế Sơn UBND huyện Quế Sơn
306/BC 30/06/2020 Đề xuất các nội dung, KH thực hiện KH số 314-KH/TU ngày 18/5/2020 của Tỉnh Ủy Quảng Nam UBND huyện Quế Sơn
307/BC 30/06/2020 Tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng từ khi thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đến nay: nhiệm vụ giải pháp trong thời gian tới UBND huyện Quế Sơn
308/BC 30/06/2020 Tổng hợp quyết toán kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ cải thiện nhà ở cho người có công cách mạng theo QĐ số 22/2013/QĐ-TTg gđ 2013-2019 UBND huyện Quế Sơn
312/BC-UBND 30/06/2020 Công tác theo dõi thi hành pháp luật hộ tịch UBND huyện Quế Sơn
612/QĐ-UBND 30/06/2020 Nghỉ hưu hưởng chế độ NĐ 108/2014/NĐ-CP và NĐ số 113/2018-CP của Chính Phủ Ng Thị Hà UBND huyện Quế Sơn
613/QĐ-UBND 30/06/2020 Nghỉ hưu hưởng chế độ theo NĐ 108/22014/NĐ-CP và NĐ số 113/2018/NĐ-CP của Chính phủ Lê Đặng Nhân UBND huyện Quế Sơn
614/QĐ-UBND 30/06/2020 Về việc nghỉ hưu hưởng chế độ theo NDD/2014/NĐ-CP và NĐ số 113/2018/NĐ-CP của Chính Phủ UBND huyện Quế Sơn
615/QĐ-UBND 30/06/2020 Phê duyệt kinh phí thực hiện Đề tài " ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để Xd mô hình trồng chuối Mốc nuôi cây mô năng suất cao tại huyện QS" UBND huyện Quế Sơn
616/QĐ-UBND 30/06/2020 Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết (1/500) khu Trung tâm xã Quế Mỹ, huyện Quế Sơn (thuộc hồ sơ quy hoạch nông thôn mới xã Phú Thọ ) UBND huyện Quế Sơn
617/QĐ-UBND 30/06/2020 Phê duyệt BC KTKT đầu tư XD và KH lựa chọn nhà thầu công trình nâng cấp trạm bơm Thạnh Hòa xã Quế Xuân 1 UBND huyện Quế Sơn
618/QĐ-UBND 30/06/2020 Trung xin số BQL UBND huyện Quế Sơn
619/QĐ-UBND 30/06/2020 Trung xin số UBND huyện Quế Sơn
620/QĐ-UBND 30/06/2020 Phê duyệt Phương Án chuyển đổi đất trồng lúa 1 vụ UBND huyện Quế Sơn
627/QĐ-UBND 30/06/2020 Phân bổ nguồn vốn Trung ương bổ sung (25 tỷ) UBND huyện Quế Sơn
628/QĐ-UBND 30/06/2020 V/v tiếp nhận và bố trí viên chức UBND huyện Quế Sơn
649/UBND - VX 30/06/2020 Tạo điều kiện cho VĐV tham gia giải cầu lông, bóng bàn gia đình tỉnh Quảng Nam năm 2020 UBND huyện Quế Sơn
650/UBND - VX 30/06/2020 Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân KH vốn đầu tư công năm 2020 trên địa bàn huyện UBND huyện Quế Sơn
651/UBND - KT 30/06/2020 Khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác BTTH-GPMB công trình Hồ chứa nước Lộc Đại xã Quế Hiệp UBND huyện Quế Sơn
652/UBND - KT 30/06/2020 Tham gia ý kiến trong thẩm định dự án NN công nghệ cao Phước Ninh của Công ty cổ phần An thịnh UBND huyện Quế Sơn
653/UBND - VX 30/06/2020 Phản hồi nội dung bài viết "hạ tầng phát triển tạo đà bứt phá cho bất động sản QS - Quảng Nam " trên báo Quảng Nam điện tử UBND huyện Quế Sơn
654/UBND - KT 30/06/2020 Thống nhất chủ trương khai thác đấu giá nhận quyền sử dụng đất tại thị trấn Đông Phú huyện Quế Sơn UBND huyện Quế Sơn
655/UBND-KT 30/06/2020 V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 1788/CT-BNN-TCLN ngày 10/3/2020 của Bộ NN về nhiệm vụ, giải pháp trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và cho thuê môi trường rừng đặc dụng, phòng hộ UBND huyện Quế Sơn
656/UBND - NC 30/06/2020 Giải quyết Đề nghị của Phòng TNMT huyện về KQ kiểm tra, giải quyết đơn đề nghị chỉnh lý biến động đất đai của bà Ng Thị Lai, trú tại thôn Phước Dương xã Q Thuận UBND huyện Quế Sơn
657/UBND - TH 30/06/2020 Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Chương trình KCH các tuyến ĐH năm 2020 UBND huyện Quế Sơn
658/UBND - TD 30/06/2020 Chuyển đơn của công dân Phạm văn Hát UBND huyện Quế Sơn
659/UBND - VX 30/06/2020 Thực hiện Thông báo số 630-TB/HU ngày 26/6/2020 của Huyện ủy Quế Sơn UBND huyện Quế Sơn
660/UBND-TH 30/06/2020 Chuẩn bị nội dung làm việc với UBND tỉnh về định hướng phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn huyện nhiệm kỳ 2020-2025 UBND huyện Quế Sơn
661/UBND-TD 30/06/2020 Trả lời đơn của công dân (Ông Lê Hoàng Hiệp) UBND huyện Quế Sơn
662/UBND-NC 30/06/2020 Cập nhật, niêm yết công khai và triển khai thực hiện TTHC sửa đổi, bổ sung trên các lĩnh vực được CT UBND tỉnh công bố UBND huyện Quế Sơn
75/KH-UBND 30/06/2020 KH Phát triển lâm nghiệp giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Quế Sơn UBND huyện Quế Sơn
154/TTR-UBND 29/06/2020 đưa người tâm thần đặc biệt nặng vào cơ sở BTXH tỉnh Quảng Nam UBND huyện Quế Sơn
579/QĐ-UBND 29/06/2020 Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Kiên cố hóa mặt đường ĐH năm 2019 - Tuyến đường DDH08.QS (tuyến nhánh đoạn đi thôn 6 xã Quế Châu) UBND huyện Quế Sơn
580/QĐ-UBND 29/06/2020 Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Kiên cố hóa mặt đường ĐH năm 2019 - Tuyến đường DDH02.QS Km 2 +km4+195 UBND huyện Quế Sơn
581/QĐ-UBND 29/06/2020 Điều động Sỹ quan dự bị tham gia tập huấn , huấn luyện năm 2020 Đinh cư từ ngày 6/7 đến 23/7 UBND huyện Quế Sơn
582/QĐ-UBND 29/06/2020 Điều động Sỹ quan dự bị tham gia tập huấn , huấn luyện năm 2020 Lê Phi Hùng từ ngày 6/7 đến 23/7 UBND huyện Quế Sơn
583/QĐ-UBND 29/06/2020 Điều động Sỹ quan dự bị tham gia tập huấn , huấn luyện năm 2020 Nguyễn Văn Quang từ ngày 6/7 đến 23/7 UBND huyện Quế Sơn
584/QĐ-UBND 29/06/2020 Điều động Sỹ quan dự bị tham gia tập huấn , huấn luyện năm 2020 Mai Văn Hùng từ ngày 6/7 đến 23/7 UBND huyện Quế Sơn
585/QĐ-UBND 29/06/2020 Điều động Sỹ quan dự bị tham gia tập huấn , huấn luyện năm 2020 Lê Đình Phú từ ngày 6/7 đến 23/7 UBND huyện Quế Sơn
586/QĐ-UBND 29/06/2020 Điều động Sỹ quan dự bị tham gia tập huấn , huấn luyện năm 2020 Trần Văn Hường từ ngày 6/7 đến 23/7 UBND huyện Quế Sơn
587/QĐ-UBND 29/06/2020 Điều động Sỹ quan dự bị tham gia tập huấn , huấn luyện năm 2020 Đinh Cư từ ngày 21/7 UBND huyện Quế Sơn
588/QĐ-UBND 29/06/2020 Điều động Sỹ quan dự bị tham gia tập huấn , huấn luyện năm 2020 Lê Phi Hùng từ ngày 21/7 UBND huyện Quế Sơn
589/QĐ-UBND 29/06/2020 Điều động Sỹ quan dự bị tham gia tập huấn , huấn luyện năm 2020 Ng Văn Quang ngày 21/7 UBND huyện Quế Sơn
590/QĐ-UBND 29/06/2020 Điều động Sỹ quan dự bị tham gia tập huấn , huấn luyện năm 2020 Mai Văn Hùng ngày 21/7 UBND huyện Quế Sơn

WEBSITE TRA CỨU VĂN BẢN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN QUẾ SƠN
Cơ quan: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Quế Sơn - Số 02 Tôn Đức Thắng, TDP Lãnh Thượng 2, Thị trấn Đông Phú, Quế Sơn, Quảng Nam
ĐT: 0235 3 885 198 Fax: Email: congttdtqueson@gmail.com