Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Chào mừng bạn đến với trang tra cứu văn bản pháp luật của Huyện Quế Sơn - Tỉnh Quảng Nam !
Năm:
select
Tháng:
select
Nội dung tìm kiếm: Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuCơ quan ban hành
123
Số văn bản/trang:
select
 Trang 1 trong 3, văn bản 1 đến 50 trong 129 văn bản.
313/TB-UBND 24/07/2020 thỏa thuận nghiên cứu lập thủ tục đầu tư dự án Nhà máy sản xuất đồ gỗ nội thất và tấm trần Thạch cao tại cụm Công nghiệp Quế Cường, huyện QS UBND huyện Quế Sơn
312/TB-UBND 20/07/2020 Triệu tập cán bộ, công chức, đoàn viên thanh niên phục vụ lễ truy tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ việt nam anh hùng", trao tặng Huân chương Độc lập ; Tuyên dương điển hình tiên tiến 5 năm (2015-2019) UBND huyện Quế Sơn
207/TB-UBND 14/07/2020 Thông báo thu hồi đất đầu tư xây dựng công trình Hồ chứa nước Lộc Đại, xã Quế Hiệp; Hạng mục: Hệ thống kênh tưới. Địa điểm xã Quế Hiệp, huyện Quế Sơn hộ ông Võ Xuân Thanh UBND huyện Quế Sơn
208/TB-UBND 14/07/2020 thông báo thu hồi đất đầu tư xây dựng công trình Hồ chứa nước Lộc Đại, xã Quế Hiệp, Hạng mục: Hệ thống kênh tưới. Địa điểm: xã Quế Hiệp, huyện Quế Sơn hộ ông và bà Trần Thị Sở UBND huyện Quế Sơn
209/TB-UBND 14/07/2020 thông báo thu hồi đất đầu tư xây dựng công trình Hồ chứa nước Lộc Đại, xã Quế Hiệp, Hạng mục: Hệ thống kênh tưới. Địa điểm: xã Quế Hiệp, huyện Quế Sơn hộ ông Võ Văn Tân UBND huyện Quế Sơn
210/TB-UBND 14/07/2020 thông báo thu hồi đất đầu tư xây dựng công trình Hồ chứa nước Lộc Đại, xã Quế Hiệp, Hạng mục: Hệ thống kênh tưới. Địa điểm: xã Quế Hiệp, huyện Quế Sơn hộ bà Võ Thị Trần và ông Võ Văn Nhân UBND huyện Quế Sơn
211/TB-UBND 14/07/2020 thông báo thu hồi đất đầu tư xây dựng công trình Hồ chứa nước Lộc Đại, xã Quế Hiệp, Hạng mục: Hệ thống kênh tưới. Địa điểm: xã Quế Hiệp, huyện Quế Sơn hộ ông Võ Tiến UBND huyện Quế Sơn
212/TB-UBND 14/07/2020 thông báo thu hồi đất đầu tư xây dựng công trình Hồ chứa nước Lộc Đại, xã Quế Hiệp, Hạng mục: Hệ thống kênh tưới. Địa điểm: xã Quế Hiệp, huyện Quế Sơn hộ ông Võ Đệ UBND huyện Quế Sơn
213/TB-UBND 14/07/2020 thông báo thu hồi đất đầu tư xây dựng công trình Hồ chứa nước Lộc Đại, xã Quế Hiệp, Hạng mục: Hệ thống kênh tưới. Địa điểm: xã Quế Hiệp, huyện Quế Sơn hộ ông Võ Văn An UBND huyện Quế Sơn
214/TB-UBND 14/07/2020 thông báo thu hồi đất đầu tư xây dựng công trình Hồ chứa nước Lộc Đại, xã Quế Hiệp, Hạng mục: Hệ thống kênh tưới. Địa điểm: xã Quế Hiệp, huyện Quế Sơn hộ ông Võ Anh Hường UBND huyện Quế Sơn
215/TB-UBND 14/07/2020 thông báo thu hồi đất đầu tư xây dựng công trình Hồ chứa nước Lộc Đại, xã Quế Hiệp, Hạng mục: Hệ thống kênh tưới. Địa điểm: xã Quế Hiệp, huyện Quế Sơn hộ ông Trần Văn Thái UBND huyện Quế Sơn
216/TB-UBND 14/07/2020 thông báo thu hồi đất đầu tư xây dựng công trình Hồ chứa nước Lộc Đại, xã Quế Hiệp, Hạng mục: Hệ thống kênh tưới. Địa điểm: xã Quế Hiệp, huyện Quế Sơn bà Trần Thị Nghĩa và ông Lê Văn Bé UBND huyện Quế Sơn
217/TB-UBND 14/07/2020 thông báo thu hồi đất đầu tư xây dựng công trình Hồ chứa nước Lộc Đại, xã Quế Hiệp, Hạng mục: Hệ thống kênh tưới. Địa điểm: xã Quế Hiệp, huyện Quế Sơn hộ ông Trần Đắc Quỳ và bà Trần Thị Đẹp UBND huyện Quế Sơn
218/TB-UBND 14/07/2020 thông báo thu hồi đất đầu tư xây dựng công trình Hồ chứa nước Lộc Đại, xã Quế Hiệp, Hạng mục: Hệ thống kênh tưới. Địa điểm: xã Quế Hiệp, huyện Quế Sơn hộ ông Trần Sỹ Tư UBND huyện Quế Sơn
219/TB-UBND 14/07/2020 thông báo thu hồi đất đầu tư xây dựng công trình Hồ chứa nước Lộc Đại, xã Quế Hiệp, Hạng mục: Hệ thống kênh tưới. Địa điểm: xã Quế Hiệp, huyện Quế Sơn hộ ông Trần San UBND huyện Quế Sơn
220/TB-UBND 14/07/2020 thông báo thu hồi đất đầu tư xây dựng công trình Hồ chứa nước Lộc Đại, xã Quế Hiệp, Hạng mục: Hệ thống kênh tưới. Địa điểm: xã Quế Hiệp, huyện Quế Sơn hộ ông Trần San (đại diện Trần Đắc Tâm) UBND huyện Quế Sơn
221/TB-UBND 14/07/2020 thông báo thu hồi đất đầu tư xây dựng công trình Hồ chứa nước Lộc Đại, xã Quế Hiệp, Hạng mục: Hệ thống kênh tưới. Địa điểm: xã Quế Hiệp, huyện Quế Sơn hộ ông Trần Phước Lữ UBND huyện Quế Sơn
222/TB-UBND 14/07/2020 thông báo thu hồi đất đầu tư xây dựng công trình Hồ chứa nước Lộc Đại, xã Quế Hiệp, Hạng mục: Hệ thống kênh tưới. Địa điểm: xã Quế Hiệp, huyện Quế Sơn hộ ông Trần Một UBND huyện Quế Sơn
223/TB-UBND 14/07/2020 thông báo thu hồi đất đầu tư xây dựng công trình Hồ chứa nước Lộc Đại, xã Quế Hiệp, Hạng mục: Hệ thống kênh tưới. Địa điểm: xã Quế Hiệp, huyện Quế Sơn hộ ông Trần Hữu Bàng UBND huyện Quế Sơn
224/TB-UBND 14/07/2020 thông báo thu hồi đất đầu tư xây dựng công trình Hồ chứa nước Lộc Đại, xã Quế Hiệp, Hạng mục: Hệ thống kênh tưới. Địa điểm: xã Quế Hiệp, huyện Quế Sơn hộ ông Trần Đắc Nhẫn UBND huyện Quế Sơn
225/TB-UBND 14/07/2020 thông báo thu hồi đất đầu tư xây dựng công trình Hồ chứa nước Lộc Đại, xã Quế Hiệp, Hạng mục: Hệ thống kênh tưới. Địa điểm: xã Quế Hiệp, huyện Quế Sơn hộ ông Trấn Đắc Khởi UBND huyện Quế Sơn
226/TB-UBND 14/07/2020 thông báo thu hồi đất đầu tư xây dựng công trình Hồ chứa nước Lộc Đại, xã Quế Hiệp, Hạng mục: Hệ thống kênh tưới. Địa điểm: xã Quế Hiệp, huyện Quế Sơn hộ ông Phan Sương UBND huyện Quế Sơn
227/TB-UBND 14/07/2020 thông báo thu hồi đất đầu tư xây dựng công trình Hồ chứa nước Lộc Đại, xã Quế Hiệp, Hạng mục: Hệ thống kênh tưới. Địa điểm: xã Quế Hiệp, huyện Quế Sơn hộ ông Phan Quang Minh UBND huyện Quế Sơn
228/TB-UBND 14/07/2020 thông báo thu hồi đất đầu tư xây dựng công trình Hồ chứa nước Lộc Đại, xã Quế Hiệp, Hạng mục: Hệ thống kênh tưới. Địa điểm: xã Quế Hiệp, huyện Quế Sơn hộ Phạm Ngọc Nhâm UBND huyện Quế Sơn
229/TB-UBND 14/07/2020 thông báo thu hồi đất đầu tư xây dựng công trình Hồ chứa nước Lộc Đại, xã Quế Hiệp, Hạng mục: Hệ thống kênh tưới. Địa điểm: xã Quế Hiệp, huyện Quế Sơn hộ ông Phạm Đối UBND huyện Quế Sơn
230/TB-UBND 14/07/2020 thông báo thu hồi đất đầu tư xây dựng công trình Hồ chứa nước Lộc Đại, xã Quế Hiệp, Hạng mục: Hệ thống kênh tưới. Địa điểm: xã Quế Hiệp, huyện Quế Sơn hộ ông Phạm Chí Tâm UBND huyện Quế Sơn
231/TB-UBND 14/07/2020 thông báo thu hồi đất đầu tư xây dựng công trình Hồ chứa nước Lộc Đại, xã Quế Hiệp, Hạng mục: Hệ thống kênh tưới. Địa điểm: xã Quế Hiệp, huyện Quế Sơn nhóm hộ (hộ ông Phan Sương đại diện) UBND huyện Quế Sơn
232/TB-UBND 14/07/2020 thông báo thu hồi đất đầu tư xây dựng công trình Hồ chứa nước Lộc Đại, xã Quế Hiệp, Hạng mục: Hệ thống kênh tưới. Địa điểm: xã Quế Hiệp, huyện Quế Sơn hộ ông Nguyễn Xuân Viên UBND huyện Quế Sơn
200/TB-UBND 09/07/2020 Về việc đủ tuổi nghỉ hưu đối với VC Phạm Thị Ánh Minh UBND huyện Quế Sơn
201/TB-UBND 09/07/2020 Về việc đủ tuổi nghỉ hưu đối với VC Ng Thị kim UBND huyện Quế Sơn
202/TB-UBND 09/07/2020 Về việc đủ tuổi nghỉ hưu đối với VC Ng Thị thê UBND huyện Quế Sơn
203/TB-UBND 09/07/2020 Về việc đủ tuổi nghỉ hưu đối với VC Hà Thị Mẹo UBND huyện Quế Sơn
204/TB-UBND 09/07/2020 Về việc đủ tuổi nghỉ hưu đối với VC Đinh Thị Tư UBND huyện Quế Sơn
205/TB-UBND 09/07/2020 Về việc đủ tuổi nghỉ hưu đối với VC Ng Thị Hoành UBND huyện Quế Sơn
198/UBND - KT 02/07/2020 Thống nhất thực hiện quảng cáo băng rôn, phướn UBND huyện Quế Sơn
199/TB-UBND 02/07/2020 Phân công bổ sung nhiệm vụ lãnh đạo UBND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 UBND huyện Quế Sơn
197/TB-UBND 01/07/2020 Kết luận của đồng chí Đinh Nguyên Vũ - CT UBND huyện tại cuộc họp giao ban lãnh đạo huyện ngày 29.06.20 UBND huyện Quế Sơn
195/TB-UBND 25/06/2020 KL của đồng chí Đinh Nguyên Vũ - Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với Hội Chữ thập đỏ huyện UBND huyện Quế Sơn
195195a/TB-UBND 25/06/2020 Điều chỉnh thỏa thuận nghiên cứu lập thủ tục đầu tư Xd án Xưởng giặt ủi công nghiệp cho Công ty TNHH GRELATEK địa điểm: Cụm công nghiệp Quế Cường, huyện QS UBND huyện Quế Sơn
196/TB-UBND 25/06/2020 Kết luận của đ/c Đinh Nguyên Vũ - CT UBND huyện tại cuộc họp thông qua phương án thiết kế các công trình: Cầu sông Lĩnh, nâng cấp, mở rộng công viên Quế Sơn (gđ 3), nâng cấp mở rộng đường Phan Châu Tring, Khi tái định cư vùng sạt lở Hương An UBND huyện Quế Sơn
194/TB-UBND 23/06/2020 KL của đồng chí Đinh Nguyên Vũ - Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với Công ty TNHH Vietpeco về tiến độ lập hồ sơ, thủ tục triển khai XD Nhà máy điện sinh khối Quế Sơn UBND huyện Quế Sơn
193/TB-UBND 22/06/2020 Thay đổi thời gian họp trực tuyến ngày 25/6/2020 (theo GM số 215/GM-UBND ngày 22/6/2020 của UBND huyện ) UBND huyện Quế Sơn
192/TB-UBND 17/06/2020 TB KL của ĐC Đinh Nguyên Vũ - Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG huyện tại Hội nghị sơ kết đánh giá KQ thực hiện các Chương trình MTQG huyện 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ giải pháp thực hiện tháng 7 và 6 tháng cuối năm2020. UBND huyện Quế Sơn
167/TB-UBND 12/06/2020 KL của đồng chí Đinh Nguyên Vũ - PBT Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với lãnh đạo xã Quế Mỹ về KQ thực hiện Chương trình MTQG XD NTM trên địa bàn và những khó khăn vướng mắc sau khi sáp nhập thành xã Q Mỹ UBND huyện Quế Sơn
168/TB-UBND 12/06/2020 Để thực hiện XD dự án: Cụm công nghiệp Đông phú; Hạng mục: Bồi thường thiệt hại, GPMB các lô HT-KT, B, PL4, CX1 CX5, PL7, PL8 và tuyến đường trục chính (CX3) đợt 2 thị trấn Đông Phú hộ bà Võ Thị May UBND huyện Quế Sơn
169/TB-UBND 12/06/2020 Để thực hiện XD dự án: Cụm công nghiệp Đông phus; Hạng mục: Bồi thường thiệt hại, GPMB các lô HT-KT, B, PL4, CX1 CX5, PL7, PL8 và tuyến đường trục chính (CX3) đợt 2 thị trấn Đông Phú hộ ông Võ hợi UBND huyện Quế Sơn
170/TB-UBND 12/06/2020 Để thực hiện XD dự án: Cụm công nghiệp Đông phus; Hạng mục: Bồi thường thiệt hại, GPMB các lô HT-KT, B, PL4, CX1 CX5, PL7, PL8 và tuyến đường trục chính (CX3) đợt 2 thị trấn Đông Phú hộ UBND thị trấn Đông Phú UBND huyện Quế Sơn
171/TB-UBND 12/06/2020 Để thực hiện XD dự án: Cụm công nghiệp Đông phú; Hạng mục: Bồi thường thiệt hại, GPMB các lô HT-KT, B, PL4, CX1 CX5, PL7, PL8 và tuyến đường trục chính (CX3) đợt 2 thị trấn Đông Phú hộ bà Đoàn Thị Liễu UBND huyện Quế Sơn
172/TB-UBND 12/06/2020 Để thực hiện XD dự án: Cụm công nghiệp Đông phus; Hạng mục: Bồi thường thiệt hại, GPMB các lô HT-KT, B, PL4, CX1 CX5, PL7, PL8 và tuyến đường trục chính (CX3) đợt 2 thị trấn Đông Phú hộ ông Hà Ngọc Kim UBND huyện Quế Sơn
173/TB-UBND 12/06/2020 Để thực hiện XD dự án: Cụm công nghiệp Đông phus; Hạng mục: Bồi thường thiệt hại, GPMB các lô HT-KT, B, PL4, CX1 CX5, PL7, PL8 và tuyến đường trục chính (CX3) đợt 2 thị trấn Đông Phú hộ bà Hồng Thị Ái Hoa UBND huyện Quế Sơn

WEBSITE TRA CỨU VĂN BẢN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN QUẾ SƠN
Cơ quan: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Quế Sơn - Số 02 Tôn Đức Thắng, TDP Lãnh Thượng 2, Thị trấn Đông Phú, Quế Sơn, Quảng Nam
ĐT: 0235 3 885 198 Fax: Email: congttdtqueson@gmail.com