Blue Orange Green

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 46 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG QUẾ SƠN (26/3/1975 - 26/3/2021)!

Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Quế Châu: Hội nghị cử tri nơi cư trú đối với ứng cử viên đại biểu HĐND huyện Quế Sơn; đại biểu HĐND xã Quế Châu khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
Đọc tiếp
Quế Minh: Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Từ ngày 01/4 đến ngày 06/4/2021 Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Quế Minh phối hợp với UBND xã, Ban Công tác Mặt trận 04 Thôn trên địa bàn xã tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, huyện, xã Quế Minh nhiệm kỳ 2021-2026...
Đọc tiếp
Tài liệu: Hỏi - Đáp về bầu cử đäi biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Đọc tiếp
Quế Châu: Tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai và lập danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
Chiều 18/3/2021, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Quế Châu đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai về thỏa thuận lập danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Đọc tiếp
Quế Sơn tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Sáng ngày 17/3/2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Quế Sơn tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND huyện Quế Sơn khoá XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tham dự hội nghị có ông Đinh Nguyên Vũ - TUV, Bí thư Huyện ủy; ông Nguyễn Phước...
Đọc tiếp
Đề cương báo cáo (đợt 1) phục vụ kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Đọc tiếp
Bộ tranh tuyền bẩu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp
Đọc tiếp
Hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND ban hành kèm theo Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG
Đọc tiếp
Quế Sơn: Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khoá XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Ngày 28/01/2021, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Quế Sơn tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khoá XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng chí Lý Xuân Phong - UVBTV Huyện ủy,...
Đọc tiếp

Văn bản Bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Nội dung tìm kiếm
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
Số/ký hiệuCơ quan ban hànhLoại văn bảnLĩnh vựcTrích yếuNgày ban hành
05/TB-UBBC UBBC Huyện Thông báo Bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp Thông báo kết quả kiểm tra, giám sát đợt 1 về tổ chức thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại ...
Lượt xem: 190 | Lượt tải: 19
02/04/2021
03/UBNC-NV UBBC Huyện Công văn Bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp V/v niêm yết danh sách cử tri và danh sách, tiểu sử tóm tắt của những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026
Lượt xem: 118 | Lượt tải: 32
31/03/2021
02/UBBC-NV UBBC Huyện Công văn Bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp V/v triển khai nhiệm vụ của Ban bầu cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021 – 2026
Lượt xem: 76 | Lượt tải: 13
31/03/2021
01/UBBC-NV UBBC Huyện Công văn Bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp V/v in ấn tài liệu, chuẩn bị điều kiện phục vụ bầu cử
Lượt xem: 84 | Lượt tải: 6
26/03/2021
04/TB-UBBC UBND huyện Thông báo Bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp Thông báo kết luận đồng chí Nguyễn Phước Sơn - Chủ tịch UBBC đại biểu HĐND huyện Quế Sơn, nhiệmkỳ 2021-2026 tại phiên họp thứ hai
Lượt xem: 171 | Lượt tải: 60
15/03/2021
188/QĐ-UBND UBND huyện Quyết định Bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp Quyết định thành lập Ban bầu cử Đại biểu HĐND huyện khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại đơn vị bầu cử số 07
Lượt xem: 237 | Lượt tải: 50
12/03/2021
189/QĐ-UBND UBND huyện Quyết định Bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp Quyết định thành lập ban bầu cử Đại biểu HĐND huyện khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2026 tại đơn vị bầu cử số 08
Lượt xem: 190 | Lượt tải: 26
12/03/2021
02/TB-UBBC UBND huyện Thông báo Bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp Thông báo về việc nộp hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 418 | Lượt tải: 48
22/02/2021
01/QĐ-UBBC UBBC Huyện Quyết định Bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp Quyết định thành lập Tiểu ban thông tin, tuyên truyền bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 290 | Lượt tải: 28
19/02/2021
02/QĐ-UBBC UBBC Huyện Quyết định Bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp Quyết định thành lập Tiểu ban giải quyết khiếu nại, tố cáo phục vụ bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 286 | Lượt tải: 43
19/02/2021
03/QĐ-UBBC UBBC Huyện Quyết định Bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp Quyết định thành lập Tiểu ban an ninh, trật tự, an toàn xã hội phục vụ bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 213 | Lượt tải: 19
19/02/2021
04/QĐ-UBBC UBBC Huyện Quyết định Bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp Quyết định thành lập Tổ giúp việc Ủy ban bầu cử Đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 252 | Lượt tải: 61
19/02/2021
13/TB-UBBC UBBC tỉnh Thông báo Bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp Thông báo về việc nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Lượt xem: 375 | Lượt tải: 31
19/02/2021
833/KH-UBND UBND tỉnh Kế hoạch Bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp Tổ chức các hoạt động tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 258 | Lượt tải: 17
11/02/2021
01/KH-UBBC UBBC Huyện Kế hoạch Bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp Kế hoạch triển khai công tác bầu cử Đại hiểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 143 | Lượt tải: 6
06/02/2021
01/TB-UBBC UBBC Huyện Công văn Bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp Thông báo phân công nhiệm vụ các thành viên UBBC Đại hiệu HĐND huyện Quế Sơn, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 159 | Lượt tải: 17
06/02/2021
40/QĐ-UBND UBND huyện Quyết định Bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp Quyết định về việc thành lập Ủy ban bầu cử Hội đồng Nhân dân huyện Quế Sơn nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 163 | Lượt tải: 12
26/01/2021
01/CT-UBND UBND huyện Chỉ thị Bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp Chỉ thị về tổ chức cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 150 | Lượt tải: 12
11/01/2021

Chính quyền điện tử

Ý kiến đóng góp

Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập

000030170002

Hôm nay: 10374
Hôm qua: 98219
Tháng trước: 2615105
Số người đang Online: 1110
Tổng số: 30170002
 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN QUẾ SƠN
Bản quyền thuộc UBND huyện Quế Sơn
Cơ quan quản lý: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Quế Sơn
Địa chỉ: Số 02 Tôn Đức Thắng, TDP Lãnh Thượng 2, Thị trấn Đông Phú, Quế Sơn, Quảng Nam
Điện thoại: 02353 885 089 - 02353 885 198 – Email: congttdtqueson@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)